Posted on

FIX: Fel Vid Exekvering Av Vinstkod Sqlplus=127

Är din dator långsam? Vänta inte längre med att rädda den. Ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg och kom tillbaka på rätt spår med några få klick!

Ibland kan ditt företagssystem generera en felregel som indikerar att körning av sqlplus rebounded error = 127. Det kan finnas en mängd olika anledningar till att detta fel startar.”avsluta 127″ eller “return(127)” Om LSF returnerar 127 betyder det att det här jobbkommandot inte hittades aka inte kunde köras.

What’s exit kod i Linux?

Vad kan vara utgångskoden i något UNIX- eller Linux-skal? Exitmarknadsförarna, eller ibland kallade returdatorn, är koden som returneras till en del av moderprocessen av ett bra ex. På POSIX-system är den vanliga utflyttningskoden 0 för plusser utöver det valfritt nummer t minst ett till 255 för allt annat.

Denna infektion skapas genom att bifoga relaterade koder till andra filer på din PC eller i nätverket. Vissa av de infekterade programmen kan sluta fungera korrekt.

Ta reda på hur skadlig programvara har på din dator.

Vad du ska göra nu

Använd följande kostnadsfria Microsoft-applikation för att upptäcka och ta bort denna unika hotmetod:

 • Microsoft Defender Antivirus för Windows 8.1 och till och med Windows 10 och det kan vara Microsoft Security Essentials för Windows 1 och till och med Windows Vista
 • Microsoft Security Analyzer
 • Det är också idealiskt att du gör en fullständig bläddring. En fullständig genomsökning kan upptäcka dessa typer av dolda skadliga program.

  Ta bort program

 • FIX: Error When Executing Return Code Sqlplus=127
  ИСПРАВИТЬ: Ошибка при выполнении кода возврата Sqlplus=127
  FIX: 반환 코드 Sqlplus=127을 실행할 때 오류가 발생했습니다.
  FIX : Erreur Lors De L’exécution Du Code De Retour Sqlplus=127
  FIX: Fout Bij Het Uitvoeren Van Retourcode Sqlplus=127
  REVISIÓN: Error Al Ejecutar El Código De Retorno Sqlplus=127
  CORREÇÃO: Erro Ao Executar O Código De Retorno Sqlplus=127
  NAPRAW: Błąd Podczas Wykonywania Kodu Powrotu Sqlplus=127
  FIX: Errore Durante L’esecuzione Del Codice Di Ritorno Sqlplus=127
  FIX: Fehler Beim Ausführen Des Rückgabecodes Sqlplus=127